حقوق پایین و بیکاری یک عامل مهم کند ذهنی

IMG14001471
حقوق پایین و بیکاری یک عامل مهم کند ذهنی
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که بحران اقتصادی و به طور خاص بیکاری، حقوق پایین، پیشرفت کند در شغل نه تنها در حسابهای بانکی ما تأثیر گذار است بلکه مغزما را در خطر کاهش مهارتهای شناختی و یا به عبارت دیگر کند ذهنی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این تحقیق که در مغز همه گیری شناسی و سلامت اجتماعی منتشر شده است از اطلاعات یک تحقیق بزرگ اروپایی که از ۱۲ هزار نفر در ۱۱ کشور انجام شده استفاده کرده است.

این تحقیق نشان می دهد که مردان بین ۴۵ تا ۴۹ سالگی دچار یک بحران و یا چند بحران می شوند دارای نمره های شناختی پایینتری در مقابل افراد غیر بیکاری بوده که درحال سپری کردن اواخر دهه ۴۰ سالگی خود هستند.

آنجا لیست یک پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه لوکزامبورگ که ریاست این گروه تحقیقاتی را برعهده داشت اشاره کرد که یک روند مشابه با زنانی مورد بررسی قرار گرفته است که بین ۲۵ تا ۴۴ سالگی بحران اقتصادی را تجربه کرده اند.

وی افزود: ما عملکرد شناختی را از طریق آزمایشهای سیالی کلامی، یادآوری سریع، یادآوری با تأخیر، تشخیص موقیت و محاسبات ساده ذهنی اندازه گیری می کنیم، آزمایشها و تحلیلهای ما نشان می دهد که تجربه یک دوره بحران اقتصادی دارای همان کاهش عملکرد شناختی است که ما انتظار داریم در دوره یکساله در سالخوردگی مشاهده کنیم.

این تحقیقات به دنبال گزارشی انجام شده که تابستان گذشته در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شد براساس این گزارش بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ انگیزه ای برای خودکشی بیش از یک هزار نفر بوده است. این تحقیقات نشان داده است که نرخ خودکشی در بریتانیا رو به کاهش گذاشته است اما در سال ۲۰۰۸ این نرخ ۸ درصد در میان مردان و ۹ در صد درمیان زنان رو به افزایش داشت.