حکایت جالب از لباس نفت مسجدسلیمان + عکس

لباس نفت مسجدسلیمان
لباس تیم نفت مسجدسلیمان حکایت جالب و خواندنی دارد.

 

طراحی لباس نفت مسجدسلیمان حکایت جالبی دارد. طرح کلی از لباس چوقا که لباس محلی بختیاری های زاگرس نشین است ، الگو برداری شده است.حرف M  روی شانه ها و حرفi  و S در قلب پیراهن کار شده که یاد آور سه حرف پرخاطره است M.I.S ، شهر اولین ها .