حکم متهمان بیمارستان خمینی‌شهر صادر شد /تصاویر

پرتال خبری واکنش:حکم محکومیت مباشران برخورد با یک پسربچه خمینی شهری به نام صدرا توسط دادگاه منتشر شد ولی هنوز قطعی نشده است.

پس از آنکه سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در برنامه زنده متن-حاشیه از شبکه ۳، اعلام کرد تخلف پزشک و پرستار بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر در کشیدن بخیه از صورت صدرا به دلیل بی پولی والدین او، قطعی است، متن حکم دادگاه کیفری خمینی شهر نیز این نظر را تایید کرد.

با توجه به اینکه حکم محکومیت قطعی نشده و طبیعی است با اعتراض محکومان ممکن است در حکم تغییری به وجود بیاید، جهت رعایت حقوق این محکومان، بخشهایی از حکم دادگاه، از نظر مخاطبان مخفی شده است.

پزشک اورژانس : دیه + ۲۴ ماه حبس تعزیری + ۱۸ ماه انفصال از خدمت
پرستار : ۲۴ ماه حبس تعزیری + ۱۸ ماه انفصال از خدمت
سوپروایزر : ۹ ماه حبس تعزیری + ۱۸ ماه انفصال از خدمت

حکم متهمان بیمارستان خمینی‌شهر صادر شد /تصاویر

حکم متهمان بیمارستان خمینی شهر

حکم متهمان بیمارستان خمینی‌شهر صادر شد /تصاویر