خاتمی در مراسم ختم/عکس

 

خاتمی در مراسم هفتمین روز درگذشت والده وزیر امور خارجهj5dpozf3s4pzvq8hng