خامس رودریگز دل هوادار رئال مادرید را شاد کرد.

پرتال خبری واکنش: خامس رودریگز دل هوادار رئال مادرید را شاد کرد. حتی به قیمت راه رفتن بدون کفش در خیابان های اسپانیا!
خامس رودریگز که هم اکنون به دلیل مصدومیت از چند بازی رئال دور است، در حرکتی جالب دل یک هوادار را شاد کرد. وقتی یک طرفدار کفش های خامس رودریگز را از او خواست، ستاره کلمبیایی رئال بدون هیچ نه گفتنی کفش های خود را به او هدیه داد و خود پا برهنه در خیابان راه رفت. این احترام رودریگز به هوادار رئال، بازتاب خوبی در رسانه های جهان داشته است.