خبر خوش روحانی برای صدور ویزای انگلیس در تهران

پرتال خبری واکنش: رئیس جمهور، حسن روحانی به نقل از نخست وزیر انگلیس از آغاز به کار بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران در آینده نزدیک خبر داد و در توئیتر خود نوشت:

•••
« دیوید کامرون در تماس تلفنی خود گفت: به زودی بخش صدور ویزا  سفارت لندن در تهران فعال خواهد شد.»

خبر خوش روحانی برای صدور ویزای انگلیس در تهران