خداداد عزیزی: گفتم قرار نیست هر توپی آمد قیچی بزنی

پرتال خبری واکنش:فرهاد مجیدی در نیمه اول بازی ستاره ها، عملکرد خوبی نداشت و بین دو نیمه، تعویض شد. پس از این اتفاق بود که دیگر کسی فرهاد مجیدی را ندید و تازه آخر بازی همه متوجه شدند او بین دو نیمه ورزشگاه را ترک کرده است. خیلی زود فاش شد که در بین دو نیمه بازی و در رختکن اتفاقاتی افتاده است. فرهاد مجیدی در نیمه اول چند اشتباه داشت و یک بار در حالتی که می توانست با پاس دادن به خداداد عزیزی دروازه حریف را تهدید کند، توپ را به اوت زد. این اتفاقات باعث شد تا خداداد در بین دو نیمه زبان به انتقاد از مجیدی بگشاید و از بازی اش انتقاد کند. پس از این انتقادها بود که مجیدی رو به مسئولان تیم گفت در پایش احساس درد می کند و نمی تواند در نیمه دوم به زمین برود. او سپس ورزشگاه را ترک کرد و رفت.
خود مجیدی در این مورد صحبت نكرده اما خداداد عزیزی كه یك طرف این ماجرا بوده، در مصاحبه با شماره روز یكشنبه روزنامه خبرورزشی گفت: «بدنم خسته بود، عصبی شدم. البته طفلكی فرهاد مجیدی هیچی نگفت.» خداداد در مصاحبه با روزنامه پیروزی هم گفت: به فرهاد مجیدی گفتم قرار نیست هر توپی آمد قیچی بزنی

آمادگی بالای فرهاد مجیدی