خطرات ریاست جمهوری ترامپ برای آمریکا

  پرتال خبری واکنش: 50 جمهوری خواه از مقام هایب ارشد امنیتی آمریکا که شمار زیادی از آنها رایزنی و یا عضویت کابینه جرج بوش رئیس جمهوری سابق این کشور را به عهده داشته اند با انتشار نامه ای پیروزی ترامپ در این انتخابات را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانسته وگفته اند که او فاقد شخصیت، تجربه و ارزش های لازم برای تصدی ریاست جمهوری کشورشان را دارد.
مقامات مذکور هشدار داده اند که در صورت پیروزی ترامپ مردم آمریکا با بی ملاحظه ترین و خطرناکترین رئیس جمهوری که تاریخ این کشور بخود دیده رو به رو خواهند بود و اضافه کرده اند که ترامپ تاکنون هیچ تمایلی به افزودن بر آگاهی های سیاسی خود ندارد و حضور او در کاخ سفید سبب تضعیف اخلاقی آمریکا خواهد شد.
این مقام ها در جایی از نامه خود به صراحت گفته اند گرچه بسیاری از آنها مانند شمار زیادی از مردم آمریکا تردید های بی شماری در مورد صلاحیت کلینتون دارند اما بدون تردیدبه ترامپ رای نخواهند داد.