خلبانی که جنگنده روسی را هدف قرار داد /عکس

پرتال خبری واکنش: تصویر خلبان اف شانزده ترکیه ای که بمب افکن سوخوی روسیه را هدف قرار داد.
خلبانی که جنگنده روسی را هدف قرار داد /عکس
خلبان اف شانزده ترکیه
خلبانی که جنگنده روسی را هدف قرار داد /عکس