خلبان کی روش/عکس

خلبان کی روش و پرواز تهران-برزیل

106862_320