خودروی آیت الله هاشمی /عکس

خودروی آیت الله هاشمی /عکس

در حاشیه بازدید هاشمی از دانشگاه علوم تحقیقات