خودروی لوکس یک داعشی /عکس

تصویری از خالدشریف،یکی از فرماندهان داعش در سوریه که تبعه کشور استرالیا نیز هست.