خودروی مازراتی سرمربی معروف لیگ برتری در بزرگراه مدرس ترافیک ساز شد

2487430_607

  در شمال به جنوب مدرس پایین تر از پارک وی خودروی مازراتی سرمربی  معروف یکی از تیم های لیگ برتری به دلیل تمام کردن بنزین خاموش شده و بر همین اساس این خودرو ترافیک سنگینی در این مسیر ایجاد کرده است. 

 


 
وی در خاتمه بیان کرد:حدود نیم ساعتی است که ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس وجود دارد.