خودروی کی‌روش در خطر واژگونی /عکس

ورزش سه: همانطور که در عکس می بینید کی روش به سختی با خودرو می شکافد و پیش می رود.این محبوبیت عجیب نمایش قدرت سرمربی تیم ملی در فرودگاه امام خمینی بود.