خوشگذرانی لبنانی ها در پارک تفریحی ایران/تصاویر

 

 

 

پارک  تفریحی <ایران> که توسط جمهوری اسلامی ایران در مرز لبنان ساخته شده استpark.vakonesh (9) park.vakonesh (8) park.vakonesh (10) park.vakonesh (15)