دانشگاه‌های غیر دولتی در حال انحلال و تعطیلی‌اند

 در بازدیدهایی که طی هفته گذشته اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شهرستانها به عمل آوردند، شاهد کمبود شدید فضاهای آموزشی و عدم هماهنگی امکانات با نیازهای منطقه بوده‌ایم.
2323147_427

وی گفت: این مشکلات تا حدی جدی است که بسیاری از دانشگاه‌های دولتی در خطر انحلال و تعطیلی‌اند و این در حالی است که طی سال‌های گذشته بودجه فراوانی برای احداث این دانشگاه‌ها شده بود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی علی‌رغم وجود اعضای هیئت علمی، دانشجویی برای تحصیل وجود ندارد و این به علت رشد ناموزون کمی در آموزش و دوری از کیفیت‌های آموزشی بوده است.
وی افزود: در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی دانشجو نداریم و نظارت بر رشته‌های دانشگاهی تا حدی ناکافی است که نتوانسته‌ایم، رشته‌های بدون دانشجو را از گردونه پذیرش خارج کنیم و در شرایط کنونی با صندلی خالی در بسیاری از دانشگاه‌ها مواجه گشته‌ایم.