دایی:بعد از آلمان فقط استقلال/عکس

حالا اما به نظر می‌رسد کری‌خوان‌های حرفه‌ای اردوگاه آبی پادزهر این ترفند را پیدا کرده‌اند. این، بریده‌ای از یک روزنامه یا هفته‌نامه مجهول قدیمی است که در آن علی دایی ادعا کرده برای تسویه حساب با بعضی‌ها، در بازگشتش از آلمان با پیراهن استقلال بازنشسته خواهد شد. البته چون نام و نشان نشریه مورد نظر مشخص نیست، شاید بتوان در اعتبار و اصالت این مصاحبه تردید کرد؛ به ویژه که آن روزها دایی آلمان بوده و نمی‌توانسته به این راحتی‌ها برای خبرنگاران در دسترس باشد. آیا این مصاحبه واقعی است؟

189234_447