دختر۳ساله‌ ایرانی‌ در انجمن‌ تیز هوشان /عکس

دختر سه ساله ایرانی با ضریب هوشی ۱۵۵ به عضویت انجمن بین‌المللی تیزهوشان (Mensa) درآمد. «نفس» اولین کودک ساکن ایران است که در نوامبر ۲۰۱۴ به عضویت این سازمان درآمده است.

نفس – دختر خردسال ایرانی عضو منسا