درآمد راهنمایی و رانندگی از جریمه‌های رانندگی چقدر است؟

jr.vk

 

درآمد راهنمایی رانندگی از محل جریمه های رانندگی در بودجه سال آتی، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۹ که این میزان افزایشی نداشت، رشد خواهد داشت.

به نوشته روزنامه شرق، راهنمایی و رانندگی چقدر از محل جریمه های رانندگی درآمد کسب می کند؟ سوالی که سال هاست ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به آن پاسخ می دهد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است، راهنمایی ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو۶۲۰میلیون تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی ای که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می دهد درآمد راهنمایی ورانندگی با افزایش ۳۰۰ درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال جاری با افزایش۸۰ درصدی مواجه شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال جاری بیش از هزارو۶۰۰ میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.

به گزارش روزنامه شرق، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال ۹۳ این گونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزارو۹۸۳ میلیاردتومان از مجموع درآمدهای پیش بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد. اما در حالی درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص هزارو۶۲۰ میلیاردتومان بالغ بر ۸۰ درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال جاری ۹۰۰ میلیاردتومان بوده است، از این رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال جاری با افزایش ۸۰ درصدی مواجه می شود.

بنابر این گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می توان پیش بینی کرد که بی تردید یکی از عمده ترین منابع این افزایش ۸۰ درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه های راهنمایی ورانندگی است.

پولی که دولت از جریمه در می آورد

در عین حال طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده ۳۶۰ میلیاردتومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخش های دیگر تعلق دارد.

بر این اساس ۹۰ میلیارد از جریمه ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، ۶۰۰ میلیون تومان حاصل از جرایم و مجازات قانون کار، دو میلیاردتومان از جرایم و خسارات زیست محیطی، دو میلیاردو۸۰۰ میلیون تومان از تخلفات صنفی، یک میلیاردو۲۰۰ میلیون تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، ۴۰ میلیون تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی بخشی از منابع تامین درآمد هزارو۹۸۳ میلیاردتومانی دولت از این محل است.

افزایش ۳۰۰ درصدی درآمد راهور پس از افزایش قیمت جریمه ها

بررسی درآمد های پیش بینی شده راهنمایی ورانندگی در لایحه بودجه در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نشان می دهد راهنمایی ورانندگی، پس از افزایش قیمت جریمه های رانندگی با افزایش ۳۰۰ درصدی درآمد های خود مواجه شده به طوری که دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰ میلیاردتومانی حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی کرده بود.

این در حالی است که این رقم در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ میلیاردتومان افزایش پیدا کرد و پیش بینی می شود در سال آینده به هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برسد.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که دولت همواره در بودجه نویسی و در بخش پیش بینی درآمد ها به طور معمول حداقل درآمد را پیش بینی می کند و حتی احتمال دارد درآمد راهنمایی ورانندگی از محل جرایم رانندگی به بیش از هزارو۶۲۰میلیاردتومان نیز برسد.

هر خودرو در کشور سالانه ۱۰۰ هزارتومان جریمه می شود

درآمد یک هزارو۶۲۰میلیاردتومانی راهنمایی ورانندگی در حالی است که اگر این رقم را با تعداد خودرو ها و سایر وسایل نقلیه کشور مقایسه کنیم، نتیجه آن می شود که احتمالا در سال آینده هر خودرو به طور متوسط سالانه صدهزارتومان جریمه می شود.

در حال حاضر بر اساس برآورد ها بیش از ۱۴ میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و… در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش بینی دولت سالانه بیش از صدهزارتومان جریمه می شوند.

افزایش جریمه ها تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشت

نکته حایزاهمیت دیگر اینکه حالا که درآمد دولت از جرایم رانندگی ۳۰۰ درصد افزایش و قیمت جریمه های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، چقدر بر کاهش میزان حوادث رانندگی تاثیر گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ همواره رو به افزایش بوده است. به طوری که از ۳۲هزارو۵۰۵فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷هزارو۲۵۶فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ رو به افزایش بوده است و از ۱۰هزارو۵۴۵نفر در سال ۱۳۸۳ به ۲۰هزارو۶۸نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ رو به افزایش بوده و از ۷۳هزارو۳۲دستگاه در سال ۱۳۷۳ به ۱۶۵۱هزارو۱۱۵دستگاه در سال ۱۳۹۰ رسیده است. آمار هایی که نشان می دهد، افزایش قیمت جریمه های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمد های دولتی را افزایش دهد.