دراز كشيدن مردی مقابل تانك‌ کودتاچیان /عکس

پرتال خبری واکنش:مردی در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه با دراز کشیدن مقابل تانک کودتاچیان آن را از حرکت بازداشته است.

دراز كشيدن مردی مقابل تانك‌ کودتاچیان /عکس