درگیری نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش

پرتال خبری واکنش:درگیری های نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش تا ساعات پایانی روز یکشنبه و پیش ازتاریکی هوا دربخش هایی ازمناطق کمربند بغداد ادامه یافت واین هنگام مقام های امنیتی ورسمی، بعد ازنزدیک به حدود 10 ساعت، ازکنترل اوضاع به دست نیروهای امنیتی خبر دادند.داعش حمله بزرگ خود را از الصبیحات والکرمه در شمال غرب بغداد شروع کرد و توانست خطوط دفاعی وموانع نیروهای امنیتی را پشت سر گذاشته وبا انتحاری ها و خودروهای بمب گذاری شده، وارد مناطقی از ابوغریب شود.

درگیری نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش
درادامه درگیری ها، تروریست ها وارد مناطق الهیتاوین والعبادی شده ودرگیری ها به این مناطق کشیده شد تا اینکه نیروهای مهاجم توانستند منطقه خان الضاری وسیلو(انبار غله) را درابوغریب به تصرف در آورند. انتشار اخبار اولیه ازدرگیری های ابوغریب شوک بزرگ محسوب می شد و به دنبال آن نیروهای کمکی بیشتری به منطقه اعزام شد.منابع خبری گفتند که درگیری ها به روستای کاظم العذاب، الحمدانیه والحصوه وهمچنین ایستگاه قطار نیز کشیده شد وسرعت اولیه هجوم داعش آنچنان بود که برخی ها رااز رسیدن آنان به فرودگاه بین المللی بغداد بیمناک کرد.

سرانجام درساعات بعد ازظهر با رسیدن نیروهای کمکی ارتش، الحشدالشعبی، سازمان مبارزه با تروریسم ودیگر نیروهای امنیتی، اوضاع درمنطقه برگشت وبا محاصره منطقه وبرقراری مقررات آمد وشد نیروهای داعش دربرخی از این مناطق به تله افتادند، بطوری که بخشی از آنها در سیلو و بخشی دیگر در منطقه مسکونی خان ضاری محاصره شده و در درگیری های سنگین متعاقب آن کشته شدند.نیروهای امنیتی عراق همچنین موفق شدند سیلو را بطور کامل پاکسازی کرده و یکی از مجتمع های مسکونی محاصره شده توسط داعش را نجات داده و خانواده های گرفتار در این واحدها را تخلیه کنند.

این درگیری ها که تا ساعات پایانی روزیکشنبه نیز بصورت پراکنده دربرخی مناطق ادامه یافت، بزرگترین عملیات داعش درحومه های شهر بغداد ازهنگام سقوط این شهر در 24 ژوئن 2014 محسوب می شود.برخی منابع هم ازتلاش داعش برای نفوذ به اردوگاه وزندان ابوغریب خبر دادند واسکندر وتوت عضو کمیسیون امنیت ودفاع پارلمان عراق گفت آنها ازحمله به ابوغریب دو هدف را دنبال کرده اند؛ یکی کاستن ازفشارهای سنگین برنیروهایشان درفلوجه و الکرمه و دیگری آزاد کردن تعدادی از زندانیان خود از زندان ابوغریب.

درجریان نبردهای سخت روزیکشنبه آنطور که منابع امنیتی عراق گفته اند، بالگردهای ارتش نیز به صحنه آمدند واعلام شده که تعداد زیادی ازنیروهای داعش کشته شدند، اما از تلفات نیروهای عراقی خبری منتشر نشد.حیدرالعبادی نخست وزیرعراق عصر یکشنبه یک جلسه فوق العاده با فرماندهان نظامی و مسئولان فرماندهی عملیات بغداد برگزار کرد.

وی با بیان اینکه حملات روزیکشنبه نیروهای ما اعم ازارتش والحشد الشعبی راازعزمشان برای آزادی شهرهای عراق از چنگ داعش باز نمی دارد، نیروهای امنیتی را به تشدید تدابیر و تلاش هایشان فراخواند.اما همزمان با شدت گرفتن درگیری ها درروزیکشنبه عوامل انتحاری داعش به شهرک صدر و درمحله ‘مریدی’، منطقه خرید مردمی ومحل تجمع دستفروشان حمله کردند. این منطقه که سال هاست، یکی ازاهداف گروه های تروریستی داعش والقاعده بوده ، ازپر ازدحام ترین مناطق شهر بغداد است.

دراین حادثه دوعامل انتحاری بصورت پی درپی خود را درمیان مردم منفجر کردند که تعداد زیادی غیر نظامی بویژه کودکان کشته شدند.برخی خبرگزاری ها ازکشته شدن 30 وبرخی منابع ازکشته شدن بیش از50 تن خبر دادند و در عین حال آخرین آمار حاکی است که 33 تن کشته و بیش از 70 نفر نیز زخمی شده اند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

حوادث روزیکشنبه نشان داد که حضور داعش درفاصله هایی چون 25 تا 55 کیلومتری بغداد، درشهرهای الکرمه و فلوجه، همچنان پایتخت عراق را تهدید می کند.فلوجه پس از27 ماه هنوز درکنترل داعش است وتاکنون چند خیز نیروهای امنیتی والحشد الشعبی برای آزادی آن، به سرعت متوقف شده است.بسیاری ازفرماندهان نظامی و کارشناسان امنیتی معتقدند که گره شهرهایی مانند فلوجه سیاسی است و برخی جریان ها مانع پایان دادن به حضور داعش در این شهر هستند.