دستخط علی دایی /عکس

دستخط علی دایی /عکس

 

علی دایی در حاشیه دیدار با كودكان كار دستخط زیر را از خود به یادگار گذاشت.

دستخط علی دایی