دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به حادثه آتش سوزی جمهوری

اخبار ,اخبار اجتماعی ,آتش سوزی در خیابان جمهوری

 

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به حادثه آتش سوزی جمهوری

 

رئیس جمهور ، وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرع وقت حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری را مورد رسیدگی قرار دهد و گزارشی از این حادثه تأسف بار به وی ارائه کند.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری در نامه ای به عبد الرضا رحمانی فضلی، ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری و جان باختن دو بانوی زحمتکش ، وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرع وقت موضوع را مورد رسیدگی و گزارشی از این حادثه تاسف بار به وی ارائه دهد.
 
اخبار اجتماعی- جام جم