دهمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

اخبار,اخبار سیاسی,بابک زنجانی

 پرتال خبری واکنش: دهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی آغاز شد.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی طبق روال گذشته حدود ساعت 8 با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

* دو خواهر متهم ردیف اول پرونده ساعت 8:20 وارد دادگاه انقلاب شدند.

* وکیل‌مدافع بابک زنجانی به همراه دیگر وکلای این پرونده ساعت 8:25 وارد دادگاه انقلاب شدند.

* بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده ساعت 8:50 وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد.

* ساعت 9:05 جلسه دادگاه با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید به طور رسمی آغاز شد.

* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و سپس از متهم ردیف اول خواست برای ارائه ادامه دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.

* ساعت 10:30 رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب اعلام تنفس کرد و ادامه دفاعیات متهم ردیف اول به بعد از پایان تنفس موکول شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون 9 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد.

در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت و در نهمین جلسه دادگاه، علاوه بر ارائه ادامه دفاعیات متهم ردیف اول، وکیل‌مدافع بانک مسکن شکایت خود را مطرح کرد.