دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب /تصاویر

دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب /تصاویر

 

رئیس جمهور عراق با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کرد.

 دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب

 دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب

 دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب

 دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب

 دیدار فواد معصوم با رهبر معظم انقلاب