دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا /تصاویر

فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا عصر سه شنبه سیزدهم مرداد ماه با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش فارس، در این دیدار بین هیئت های اقتصادی ایران و ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا شد.

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا

اخبار,اخباراقتصادی ,دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا