“رئیس دانشگاه شریف” آخرین عزل و نصب روسای دانشگاهی است

2378109_200

طی تشکیل شورا در دانشگاه شریف 3 نفر از کاندیدای ریاست دانشگاه شریف به وزیر علوم اعلام می‌شود و وزیر علوم نیز از میان این 3 کاندید ریاست دانشگاه شریف را مشخص می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت تغییر و عزل و نصب سایر دانشگاه‌ها چه زمانی مشخص می‌شود، افزود: تمامی روسای دانشگاهها که در دوره مهلت 4 یا 8 ساله بوده‌اند تغییر یافتند و هم اکنون بعد از تعیین رئیس دانشگاه شریف عزل و نصب‌ها به پایان می رسد.
وی خاطر نشان کرد: سایر دانشگاه‌ها نیز در صورت اتمام مهلت ریاست آن‌ها رئیس جدید انتخاب می‌شود.