راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

پرتال خبری واکنش:بزرگترین حماسه و راهپیمایی جهان با حضور میلیون‌ زائر مسلمان از کشورهای مختلف در مسیر نجف- کربلا در حال شکل‌گیری است.

در حالی که شش روز دیگر به اربعین حسینی باقی مانده است، هم‌اکنون سراسر مسیرهای منتهی به استان کربلا مملو از کسانی است که قصد دارند خود را به بزرگترین راهپیمایی جهان برسانند.
گرچه این راهپیمایی در ده‌ها مسیر عراق به سمت کربلای حسینی برگزار می‌شود، اما مسیر حدودا 90 کیلومتری نجف- کربلا به عنوان اصلی‌ترین مسیر راهپیمایی تلقی می‌شود. زائران ایرانی که بخش اعظمی از آنها تا صبح امروز به شهر نجف رسیده و آماده عزیمت به کربلا هستند، با استقبال گرم مردم عراق مواجه می‌شوند.
ارتش و نیروهای مردمی عراق که در تأمین امنیت راهپیمایی اربعین همراه هستند، تدابیر لازم امنیتی را در سطح لازم اتخاذ کرده‌اند. با اخبار سایت واکنش همراه باشید.

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر

راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا
(تصاویر) حرکت زائران از نجف به کربلا
راهپیمایی زائران حسینی از نجف به کربلا /تصاویر