راهکار برای مقابله با موج گرما/عکس

راهکار یک زن هندی برای مقابله با موج گرما و آفتاب سوزان در شهر احمد آباد. دمای این شهر به بالای 50 درجه رسیده است