ربوده شدن یک مجری زن /عکس

۱
افراد ناشناس یک مجری زن شبکه تلویزیونی «یمن الیوم» وابسته به دیکتاتور پیشین این کشور را ربودند.
افراد ناشناس یک مجری زن شبکه تلویزیونی «یمن الیوم» وابسته به دیکتاتور پیشین این کشور را ربودند.
به نقل از رسانه های ترکیه، یک مجری شبکه «یمن الیوم» که گفته می شود وابسته به «علی عبدالله صالح» دیکتاتور پیشین این کشور بوده، توسط افرد ناشناس در صنعا ربوده شد.

بنا بر اعلام این شبکه تلویزیونی، مجری مذکور شب هنگام و در حال قدم زدن در منطقه حصبه پایتخت مورد حمله قرار گرفته و ربوده شده است. این در حالی است که هنوز هیچ اطلاعیه رسمی از سوی مقامات مسئول در این مورد منتشر نشده است.