رد صلاحیت سیدحسن خمینی از زبان پسرش

رد صلاحیت سیدحسن خمینی از زبان پسرش
فرزند آیت الله سیدحسن خمینی از عدم تایید پدرش توسط شورای نگهبان خبر داد.
پرتال خبری واکنش: سیداحمد خمینی در صفحه ی اینستاگرام خود نوشت: ديشب ديگر قطعى شد كه شوراى نگهبان نتوانسته صلاحيت علمى بابا را احراز كند و نتوانستند از شهادت ده ها مرجع و عالم و فقيه به اجتهاد پى ببرند. به نظرم براى همگان علت عدم احراز ، احراز شده است ، مخصوصا كه برخى ديگر هم بدون امتحان اجتهادشان احراز شده است.
بگذريم؛ قبل از خواب با بابا صحبت كردم از اوضاع سؤال نمودم. يك بيت از حافظ خواند:
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست *** كه هر چه بر سر ما مى رود ارادت اوست