رضا ضراب در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد

پرتال خبری واکنش:رضا ضراب در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد.از مجرم نشناخته شدن رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه ای در دادگاه نیویورک خبر داد.رضا ضراب که به اتهام پولشویی برای دولت ایران جهت دور زدن تحریم ها چندی پیش در آمریکا بازداشت شده بود مجرم شناخته نشد.

رضا ضراب در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد