روحانی و ظریف در کوه‌های برفی سوئیس/عکس

روحانی و ظریف در کوه های برفی سوئیس

 روحانی