روزنامه ترکیه: نقش موثر ایران در ظهور داعش

روزنامه ترکیه: نقش موثر ایران در ظهور داعش

علیرغم آن که اسناد رسوایی آفرین اجازه دادن دستگاه های امنیتی ترکیه به نیروهای داعش برای عبور از مرز آن کشور به داخل سوریه حتی توسط روزنامه نگاران ترک منتشر شده و انان بدین خاطر بازداشت شده اند یک روزنامه نگار ترک ادعای مضحکی را علیه ایران در ارتباط با داعش مطرح کرده است.

پرتال خبری واکنش:“احسان آکتاش” روزنامه نگار ترک در مقاله ای تحت عنوان “چه کسی پشت سر داعش و تشکیل آن است؟” در روزنامه “صباح” نزدیک به حزب عدالت و توسعه مدعی شده که ایران و امریکا پس از سقوط صدام حسین زمینه ظهور داعش را فراهم کردند ! او می نویسد:”هیچ پاسخ مشخصی در برابر این پرسش که چه کسانی باعث ظهور داعش شدند مطرح نمی شود. واقعیت آن است هنگامی که داعش در سوریه و عراق پدید امد من با قاطعیت گفتم که این گروه حاصل کار سازمان های اطلاعاتی موثر در جهان بوده است. پس از اشغال عراق توسط امریکا آنان از حملات تروریستی علیه شیعیان توسط القاعده جلوگیری نکردند. ایران نیز در برابر اقدامات دولت شیعه مالکی در برابر سنی ها سخنی نگفت. شاید این به نوعی انتقام ایران از آنان به دلیل جنگ هشت ساله تحمیلی بود ظاهرا امریکا و ایران برای سرنوشت عراق تصمیم گیری کرده بودند انان از هرج و مرج استقبال کردند”.

او در ادامه می افزاید:”چنین وضعیتی بود که سبب شد تا داعش ظهور کند تفاوت این گروه با گروه های مشابه قبلی خود ان است که به منبع گسترده پول و اسلحه نیز دسترسی دارد. این روزنامه نگار در ادامه ادعای خود می نویسد:”در همه جای خاورمیانه با هرج و مرج مواجه هستیم ایران وارد سرزمین های سنی می شود، اسرائیل اجازه می دهد رقبای منطقه یا یکدیگر را تضعیف کنند و اسد مخالفانش را نابود می کند. هیچ نویسده غربی ای نمی پرسد که منابع انسانی و مالی داعش چگونه تامین می شوند؟ ایا کسی از خود پرسیده که ایران ممکن است از داعش و بقای ان برای منافع خود استفاده کند؟!”

این روزنامه نگار ترک در حالی این ادعاها را مطرح کرده که بسیاری از کارشناسان باور دارند علت اصلی انفجار اخیر داعش در فرودگاه اتاتورک استانبول محصول کمک رسانی های دولت اردوغان به آن گروه و گروه های مشابه سلفی برای مقابله با دولت اسد در سوریه بوده است و حال این تروریست ها به خانه اصلی خود بازگشته اند.