روستاییان با ۹ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند

635379199077679808

وکلای ملت در طرحی مصوب کردند تا روستاییان و عشایر که به مدت ۹ سال حق بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده باشند، متناسب با این زمان بتوانند بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، دولت را مکلف کردندتمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند، در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت 9 سال، بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

براساس تبصره یک این مصوبه، در صورتی که افراد مذکور کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند، نیز می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یک جا و کامل (سهم خود و سهم دولت) و به قیمت روز، بازنشسته شوند. در تبصره 2 این طرح نیز شرط سنی برای بیمه گذاران جدید به حداکثر 50 سال تغییر یافت.

همچنین در تبصره 3 این طرح، فرزندان و همسر (همسران) بیمه شده متوفی که زیر 9 سال سابقه دارد، با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تا 9 سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می شوند. براساس تبصره 4 این طرح نیز حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تامین خواهد شد.

این مصوبه با 178 رای موافق، 14 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید