رکورد شکنی تهرانی ها در ساختمان سازی

1

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری، در نیمه اول سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۱۸ هزار و ۴۵۱ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که ۱۱۰ هزار و ۹ پروانه مربوط به احداث ساختمان و ۸ هزار و ۴۴۲ پروانه مربوط به افزایش بنا بوده است. از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور تعداد ۱۰۳ هزار و ۴۸۹ پروانه تقاضای بخش خصوصی، ۷۴۰ پروانه به تقاضای بخش تعاونی و ۹۳۰ پروانه به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان میانگین تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده

2

در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۴ واحد محاسبه شده است که استان تهران با میانگین ۸٫۷ واحد مسکونی در هر پروانه دارای بالاترین و استان یزد با ۱٫۲ واحد مسکونی در هر پروانه دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور هستند به گزارش مرکز آمار ایران در نیمه اول سال ۹۲ تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که ۱۳ هزار و ۱۴۶ پروانه یعنی ۹۹٫۷ درصد مربوط به احداث ساختمان و ۴۶ پروانه یعنی، ۰٫۳ درصد مربوط به افزایش بنا بوده است. بر اساس این گزارش، این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۱۲ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه مشابه سال قبل حدود ۱۲٫۱ درصد کاهش داشته است.

منبع:خبرآنلاین