زایمان مادر یزدی در پراید /عکس

پرتال خبری واکنش:حمل یک نوزاد متولد شده باماشین پراید داخل بیمارستان مهریز در استان یزد.امروز یک مادر باردار که  از منطقه هرات و مروست دچار درد زایمان در خودرو پراید شد که او را بلافاصله به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) منتقل کردند و بعلت دیر رسیدن به بیمارستان نوزاد در مسیر متولد شد  و به دلیل عدم  امکان جابجایی وی و با توجه به سردی هوا و احتمال سرما خوردن نوزاد و مادر نوزاد مادر را با خودرو به داخل اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز رساندند.هم اکنون حال نوزاد ومادرش خوب گزارش شده است.
Snapshot_2015-12-28_090131