زمین لرزه به شدت ۳.۵ ریشتر تهران را لرزاند

زمین لرزه به شدت ۳.۵ ریشتر تهران را لرزاند

زمین لرزه به شدت ۳.۵ ریشتر کیلان در استان تهران را لرزاند.

پرتال خبری واکنش: تاریخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 10 شهریور 1395 در 23:50:18
(وقت محلی – تهران)

2016-08-31 19:20:18
(UTC)
بزرگی زلزله:

3.5
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله:  35.57 شمالی و 52.38 شرقی
عمق:  19 کیلومتر
عدم قطعیت مکانی:  0.87+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی
1.11+/-  کیلومتر  در جهت شرقی – غربی
منطقه:

استان تهران
فاصله‌ها:

19 کیلومتری کیلان، تهران
33 کیلومتری دماوند، تهران
34 کیلومتری اب سرد، تهران