زنان با حجابی که عروسک های بی حجاب میسازند/عکس

زنان افغانی در حال ساختن عروسک باربی

18454_279

پورتال خبری واکنش