زندگی در پایتخت داعش /تصاویر

زندگی در پایتخت داعش /تصاویر

شهر سنی نشین موصل مرکز استان نینوی از سال گذشته و پس از حمله داعش به آن ، مرکز خلافت این گروه در کشور عراق بوده است.
فارس: شهر موصل مرکز استان نینوی در شمال عراق طی یکسال گذشته کانون خلافت و مرکز اصلی تجمع نیروهای گروه تروریستی تکفیری داعش در کشور عراق بوده است. همزمان با حمله داعش به عراق ، مردم موصل از معدود شهروندان عراقی بودند که با “آغوش باز به استقبال عناصر گروه ترویستی داعش رفته و کلید شهر خود را دو دستی تقدیم ابوبکر البغدادی امیر داعش کردند.
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
بافت مذهبی شهر موصل را اکثریت اهل سنت و اقلیتهایی از شیعیان و مسیحیان نیز در آن زندگی می کردند. پس از حمله داعش ، بدلیل فشارها و جنایات این گروه تکفیری علیه اقلیتهای دینی ، همه شیعیان و بخش مهمی از مسیحیون موصل ، خانه و کاشانه خود را ترک گفته و به مناطق دیگر عراق مهاجرت کردند.
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
عناصر داعش با راهنمایی اهل سنت موصل ، منازل و اموال اقلیتهای دینی را غصب کرده و به مراکز استقرار نیروهای خود تبدیل کردند. هزاران نفر از جوانان و مردان موصلی به داعش پیوسته و در حملات این گروه به مناطق همجوار این شهر که به قتل و غارت و تجاوز به نوامیس شهوندان عراقی همراه بود ، مشارکت فعالی داشته و دارند.
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
از مهمترین جنایاتی که داعش علیه مردم مناطق حاشیه ای شهر موصل مرتکب گردید باید به حمله این گروه به شهر عموما شیعه نشین “تلعفر” و شهر کرد نشین سنجار در شمال عراق اشاره کرد که طی آن علاوه بر قتل عام هزاران نفر از مردان این مناطق ، زنان و دختران شیعه و کرد عراقی توسط تروریستهای داعشی به هدف بهره کشی جنسی ربوده شده و در بازارهای خرید و فروش کنیز! در شهر موصل به حراج گذاشته شدند!
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
گروه داعش در کنار ارتکاب جنایاتی همچون ذبح ، قطع اعضای بدن ، تیر باران ، به صلیب کشیدن افراد ، انهدام حسینیه ها و تخریب کلیساها و … ، بطور مرتب با انتشار تصاویری از مناطق تحت سیطره خود از زندگی عادی مردم ساکن در این شهرها گزارشهای تصویری تهیه می کند. هدف از انتشار این تصاویر معرفی مناطق تحت سیطره داعش بعنوان مدینه فاضله ، جذب و ترغیب هواداران این گروه تکفیری به مهاجرت به این مناطق صورت می پذیرد.
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
در همین راستا واجد رسانه ای داعش با انتشار تصاویری ، زندگی مردم موصل تحت اشغال این گروه را به نمایش در آورده است.
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش
زندگی موصل تحت اشغال داعش