زن و مرد تهرانی در آتلیه در دهه ۵۰/عکس

زن و مرد تهرانی در آتلیه در دهه ۵۰ خورشیدی

آتلیه