زن چادری در تجمع ضداسیدپاشی /عکس

یکی از کاربران توئیتر تصویری از یک زن چادری در تجمع ضد اسید پاشی مقابل دادگستری اصفهان به اشتراک گذاشت که برای اعتراض به اسیدپاشی، کلاه موتور سواری بر سر خود گذاشته است.
حضور یک زن چادری در تجمع ضد اید پاشی در اصفهان با کلاه!+تصویر