زورگیری خونین از مردم بی‌گناه در اطراف بیمارستان

2453997_620

در راستاي اجراي طرح امنيت محله محور در جهت مقابله با سرقتهاي خشن از جمله زورگيری ماموران تخصصي کلانتري 119 مهرآباد جنوبي اقدام به اجراي طرح برخورد با سارقان نمودند.


 
ساعت يک بامداد 23تيرماه ماموران درحال گشت زني مقابل بيمارستان شريعت رضوي بودند که متوجه درگيري بين چند نفر مي شوندکه در بررسي دقيق تر و تحقيقات صورت گرفته از شاهدان عيني و افراد حاضر در محل درمي ياببند دو سارق زورگير  ضمن اينکه يکي از شهروندان را مورد ضرب وجرح قرارداده اند ، از وي زورگيري کرده و درحال فرار هستند.
 
به دنبال اين موضوع ماموران بلافاصله به تعقيب متهمان پرداخته و در نهايت متهمين دستگير و به محل حادثه بازگردانده مي شوند.
 
در همين حين جواني 36ساله که خود را “عليرضا”معرفي کرد به ماموران مراجعه و اظهار داشت:در داخل خودروی وانت خودم نشسته بودم که ناگهان اين دو نفر به  قصد زورگيري به من حمله ور شده و با قمه دست چپ مرا مجروح کردند که از دست آنان فرار کردم و به داد و فرياد پرداختم تا اينکه با مساعدت پليس دستگير شدند.
 
در ادامه متهمان که “ناصر” و “نادر” نام داشتند به کلانتري منتقل شده و تحت بازجويي هاي پليسي قرار گرفتند که ضمن اعتراف به جرم خود اظهارداشتند با قمه قصد داشتيم خودروی شاکی را زورگيری کرده و به سرقت ببريم.
 
با توجه به بروز زورگيری های  مشابه که در چند روز گذشته در محدوده بيمارستان شريعت رضوی رخ داده بود از چند شاکی که با قمه توسط متهمان مورد زورگيری واقع شده بودند،دعوت شد تا جهت شناسايی در کلانتری حضور يابند که در مواجه حضوری هر دو متهم از سوی شکات شناسايی شدند.
 
هردو متهم پس از تحقيقات تکميلی جهت شناسايی ساير شکات و کشف ساير جرايم آنها بنا به دستور مقام قضايی در اختيار کارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.