زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر

پرتال خبری واکنش: سال 89 نوجوانی 16 ساله در یکی خیابان های پایتخت (زیر پل امین حضور) زورگیری خونینی را رقم زد. این جوان پس از چند روز توسط پلیس آگاهی دستگیر و به زندان افتاد.این زورگیر نوجوان به 6 سال حبس محکوم شد ولی پس از چند سال، با قید وثیقه (سند)  از زندان مرخصی گرفت و دوباره در کمتر از یک ماه در خانه مجردی توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.

زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله
زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله
زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویرزورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله
زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویرزورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله
زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر
زورگیری خونین جوان 16ساله

زورگیری خونین جوان 16ساله /تصاویر