سازمان بازرسی در تامین اجتماعی

01
01

 

 

 

 

 

 

استقرار هیئتی از سازمان بازرسی در تامین اجتماعی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از استقرار هیئتی از این سازمان در تامین اجتماعی خبر داد.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی به پرونده تامین اجتماعی و هدایای داده شده و سایر موارد مرتبط با این پرونده ورود می‌کند، گفت: هیئتی از سازمان در تامین اجتماعی مستقر و در حال بررسی پرونده است.

وی با خودداری از اعلام جزئیات دیگر درباره این پرونده، تاکید که بازرسی‌ها محرمانه است و نتایج بررسی را به دادگاه ارائه خواهند کرد.

براساس این گزارش، پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، لیستی از هدایای این سازمان به مسئولان منتشر شد که اظهارنظرهای مختلفی را در پی داشت.