ساواکی های بازداشت شده بعد انقلاب/عکس

84339_468 84340_949