سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا /عکس

سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا /عکس

جان کربی، سخنگوی پیشین پنتاگون به عنوان سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی آمریکا انتخاب شد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کربی، سخنگوی پیشین پنتاگون به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آمریکا انتخاب شده است.

 سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا