سرانجام محسن مسلمان قلیان به دست شکار شد/عکس

 

سرانجام محسن مسلمان بازیکن سابق پرسپولیس که فصل پیش شدیدا زیر اتهام استعمال دخانیات به ویژه قلیان بود؛ قلیان به دست شکار شد. البته همان طور که مشخص است این تصویر یک سلفی است و توسط خود او گرفته شده است.ewfwfewf