سردار آزمون جراحی شد /عکس

پرتال خبری واکنش: سردار آزمون که امروز شکستگی بینی اش را در آلمان جراحی کرد، از شرایط مساعدی برخوردار است.

سردار آزمون که دیروز به مونیخ رفت تا امروز بینی شکسته اش را جراحی کند، امروز چند ساعت را در اتاق عمل سپری کرد و سپس با شرایط مساعدی از اتاق عمل خارج شد.وضعیت آزمون مساعد است و همانطور که در عکس می بینید او علامت پیروزی را به هوادارانش نشان داده است.

سردار آزمون جراحی شد /عکس