سردار سنایی: خوش‌بینی برخی به آمریکا باعث نگرانی می‌شود

سردار سنایی: خوش‌بینی برخی به آمریکا باعث نگرانی می‌شود
مسئول سیاسی سپاه پاسداران گفت: دشمن راه های مختلف را برای مقابله با ما امتحان کرده است. حالا امیدوار است از طریق نفوذ سیاسی بتواند برخی از نهاد های تصمیم ساز را تصرف کند. باورها و اعتقاد های مردم را تغییر دهد و بتواند سلطه مطلوب خود را حاکم سازد.
پرتال خبری واکنش: سردار رسول سنایی راد، مسئول سیاسی سپاه پاسداران گفت: استکبار ستیزی نه تنها جزو ماهیت انقلاب است، بلکه ریشه در فرهنگ و رفتار ما نیز دارد. اساسا ما نمی توانیم با شخصی که تکبر می ورزد کنار بیاییم.
مسئول سیاسی سپاه پاسداران در رابطه با علت دشمنی با آمریکا توضیح داد: ما شاهد توطئه های فراوانی قبل و بعد از انقلاب از سوی آمریکا بودیم. در سالهای اخیر نیز در خط دهی به فتنه ۸۸ و تلاش برای ساقط کردن نظام، دست داشتن آمریکا محرز بود.
وی ادامه داد: شیطان بزرگ در حال حاضر نیز تلاش می کند تا با تحریم ها و زیر سوال بردن توان موشکی، جلوی پیشرفت ایران را بگیرد. این تحریم ها علیه مردم ایران وضع شده است. همین دلایل ، ماهیت ستیزه جوی آمریکا را روشن می سازد.
ایشان با اشاره به افزایش سطح تماس ایران و آمریکا گفت: این افزایش سطح تماس، خطر نفوذ را بیشتر از سابق می کند. دشمن با افزایش مذاکرات، امیدوار شده که می تواند با نفوذ در مردم ایران و تغییر باورهاشان نسبت به دشمن، بتواند اهداف خود را جلو ببرد.
وی افزود: دشمن راه های مختلف را برای مقابله با ما امتحان کرده است. حالا امیدوار است از طریق نفوذ سیاسی بتواند برخی از نهاد های تصمیم ساز را تصرف کند. باورها و اعتقاد های مردم را تغییر دهد و بتواند سلطه مطلوب خود را حاکم سازد.
سردار سنایی راد در رابطه با حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، خاطر نشان کرد: این حضور پرشور نشان داد که مردم دشمنی خود با آمریکا را فراموش نکرده اند. اما متاسفانه خوش بینی برخی از دولت مردان در این زمینه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
ایشان ضمن تقدیر از جشنواره باروت خیس به علت ماهیت ضد استکباری آن گفت: دولت نگران رابطه خود با کشورهای دیگر است و به همین علت از جشنواره باروت خیس که ماهیت ضد استکباری دارد حمایت نمی کند.
وی با بیان اینکه زبان استبکار چیزی جز قدرت نیست، بیان داشت: استکبار به جز قدرت با چیز دیگری کار ندارد. اگر تا اینجا نیز توانسته ایم پیش برویم، به علت ایستادگی و مقاومت خودمان بوده است. این مقاومت ما بوده است که آنها را پای میز مذاکره کشانده و از این به بعد نیز تنها راه مقابله با آمریکا، افزایش توان نظامی و قدرت درونی است.با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.